Kelvin Sings – Aye – Lyrics

0

Yeah…

Alright

Ndidzala mawu anu pakamwa pangapa

Nditama inu pakusuntha kwa lilaka

Manjenje ayi paliponsepo ndiponda

Ndiwope ndani poti ndinu ngaka yanga

Baba you supply

Zonse zomwe ndimasowa

Kuyesa kufotokoza

Ayi mpaka dzuwa litalowa

Everybody knows

Baba you supply

Zonse zomwe ndimasowa

Kuyesa kufotokoza

Ayi mpaka dzuwa litalowa

Chisomo chanu chandizungulira

Oyiwalidwa mwamukumbukira

Zomwe mumanena ndikhulupilira

Ndikhulupilira malonjezo anu mukwaniritsa

Ife tingoti

Amen Aye Amen Aye

Malonjezo anu

Amen Aye Amen Aye

Mukwaniritsa

Amen Aye Amen Aye

All your promises are

Amen Aye Amen Aye

Aye Aye Aye Aye

All your promises are

Aye Aye Aye Aye

All your promises are

Ndikhulupira chilichonse mumakamba

Pazinkhanira mudzayala gome langa

Oh when you say it is well

You never retract

Mumalizitsa ntchito yomwe mumayamba

Baba you supply

Zonse zomwe ndimasowa

Kuyesa kufotokoza

Mpaka dzuwa litalowa

Everybody knows

Baba you supply

Zonse zomwe ndimasowa

Kuyesa kufotokoza

Ayi mpaka dzuwa litalowa

Chisomo chanu chandizungulira

Oyiwalidwa mwamukumbukira inu Baba

Zomwe mumanena ndikhulupilira

Ndikhulupilira malonjezo anu mukwaniritsa

Ife tingoti

Amen Aye Amen Aye

Malonjezo anu

Amen Aye Amen Aye

Mukwaniritsa

Amen Aye Amen Aye

All your promises are

Amen Aye Amen Aye

Aye Aye Aye Aye

All your promises are

Aye Aye Aye Aye

All your promises are

Amen Aye Amen Aye

All your promises are

Aye Aye Aye Aye

Leave a Reply

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More