Jungle Jex ft Wikise – Msamaliya – Lyrics

0

Intro 

Mmmh mmmh mmmmh mmmmh
Che Wikise Baba!!
Wakumana ndi munthu wa ambuye….

Nah Nah Nah Nah Nahyi!
Stah stah Stah Stah Stahtahyi!!

Jungle Jex You Know…

Verse 1 
Wakumana ndi anyani ambiri, ena ongofuna chipatso chapakati//
Osewo amuna ausilu,amkakuona kodi kutchipa pati//
Panopa ndi man of God//
Omanya kuchenja mastyle//
Kuchezakuchezakucheza kenako kumenya masalimo//
Mbiri ndainva kumene ukuchoka//
Unangogiver ukuku ndikutopa//
Mbiri ndainva ndabwera ndifufute//
Chikondi chako usati uchifutse//

Hook 
Lero ndi lero ndi lero
Chikondi chija uchinveno kukoma//
Lero ndi lero ndi lero
Chikondi chija uchinveno kusintha//
Wakumana ndi munthu wa Mulungu.
Chikondi chija uchinveno kukokoma//
Wakumana ndi munthu wa Ambuye
Chikondi chija uchinveno kusintha//

Verse 2 
Osakhala ndi mtima odhauta//
Wakutengayu ndi munthu wachautu//
Ndipo iweyotu uli monyawuda//
Ndiwe ogwidwa udziyankha mwa louder//
Chikondi changa changa ndichodalitsika//
Wakumwambayo kale adachitsilika//
Kusintha kusintha kwadzano//
Ngati kunali m’dima pano titi kwachano//
Mbiri ndainva wafika pongotopatopa//
Ndi chikondi chamadobadoba//
Sindikukana wafika pongofookafooka//
Ndi chikondi chamafoshafosha//

Verse 3 
Wikise
Beib i can see
Unakondedwapo ndi achina yudasi
Ankangokuzuza dairy kukhalira mambazi
But Dont worry
Mavuto ako onse atha
Ndine wako mesiya
Muyaya sinzakusiya
Bwera uchilawe chamkachisi
Cha abusa chikondi
Chama libakateliya malipapakakatala

Leave a Reply

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More